Comeniuscambridge

 

 Cambridge Engels op CSG Comenius

 

Op CSG Comenius bieden we twee mogelijkheden om te werken met Cambridge English.

 

We werken op Comenius met talentstromen (een keuzevak dat je 3 uren per week volgt, waarbij we vooral je talenten verder willen ontwikkelen - Meer informatie: http://www.csg-comenius.nl/opleidingen/talentstromen). Een van de keuzes is de Talentstroom Cambridge English (TLS CE) waarbij je naast het reguliere Engels nog 3 uren Cambridge Engels krijgt. Daarbij is ongeveer de helft van de tijd voor de theorie en de andere helft voor het werken aan Engelse projecten. De talentstroom CE wordt in  klas 3 afgerond met het Cambridge First Exam. Maar voordat je examen gaat doen, ga je in Londen nog je Engels oefenen en opdrachten doen! De talentstroom staat open voor havo-en vwo leerlingen.

 

De tweede optie is de Cambridge klas, die momenteel alleen mogelijk is voor atheneum leerlingen. In de Cambridge klas ga je in klas 1 versneld door de basisstof van Engels (vanuit Stepping Stones) met aanvullingen vanuit speciaal Cambridge materiaal. In jaar 2 en 3 werk je uit een speciaal Cambridge boek en een vocabulaire (woordjes) boek. We spreken in de Engelse les alleen Engels en je werkt met My Schools Network (internationaal scholennetwerk waar we Engelstalige opdrachten doen waardoor je over vele culturen leert).

Naast Engels, krijg je ook een aantal andere vakken in het Engels bij de Cambridge klas. Het is ook de bedoeling dat je in klas 3 naar Londen gaat.